Ruumiline planeerimine

OÜ Vesterra tegeleb ruumilise planeerimisega väga erinevatel tasanditel:

  • regionaalplaneeringute koostamine
  • teemaplaneeringute koostamine
  • üldplaneeringute koostamine
  • detailplaneeringute koostamine
  • planeerimisprojektide ja maakasutusplaanide koostamine
  • planeerimisalane koolitamine

OÜ Vesterra annab kaasaegse kartograafilise kuju kliendi mistahes visioonile või andmetele, mida on vaja kaardina vormistada, olgu tegemist ühe maaüksuse krundijaotusplaaniga või laiaulatusliku keskkonnainfo kaardistamisega. Kartograafilisteks töödeks kasutatakse ESRI ArcView 10 tarkvara, mis võimaldab andmete tõhusat ühildamist ka teiste enamlevinud ruumiandmeid töötlevate tarkvaralahendustega (MapInfo, AutoCad jt)