Valmis kaasava planeerimise juhend omavalitsustele ja kodanikuühendustele

25. oktoober 2012 22:10

Valminud juhendi eesmärk on muuta ruumilise planeerimise korraldamine kiiremaks ja ladusamaks kõigi osapoolte jaoks. Juhendi abil saavad nii omavalitsused kui ka kodanikuühendused teavet, kuidas omalt poolt sellele eesmärgile kaasa aidata – materjalist leiab nii tänase planeerimisalase õigusruumi kaasamisvõimalusi, aga samuti parimaid praktikaid ning kaasaegsest kaasamisteooriast tuletatud kasulikke tööriistu.

Juhend valmis Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel OÜ Vesterra ja Linnalabori koostöös. Selle koostamise ajendiks oli Siseministeeriumi Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt 2011. aastal läbiviidud taotlusvoor, mille raames viidi üle Eesti avaliku võimu ja ühenduste koostöös läbi kümme erinevat kaasava planeerimise projekti. Valminud koondjuhendi käigus analüüsiti ja ühildati nende projektide käigus valminud väga eripalgelisi koostöömudelid. Erinevustele vaatamata leidus kõigis mudelites Eesti planeerimissüsteemi edendamisele suunatud lähenemisi, põhimõtteid ja soovitusi, mida on koondjuhendi koostamisel läbivalt arvesse võetud.

Juhend on esialgu kasutatav veebiversioonina ning seda saab alla laadida SIIT. Selle tutvustamiseks ning koosplaneerimise põhimõtete edendamiseks viiakse projekti käigus läbi ka 5 koolituspäeva, mis toimuvad novembrikuus Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Haapsalus ja Paides. Täpsema teavet koolituste kohta leiab SIIT.

 

 

Lisainfot kaasava planeerimise juhendi ning koolituspäevade kohta saab telefonil +372 50 15 440 või e-posti kaudu: info@vesterra.ee