Valminud on Lääne-Harjumaa kodanikuühenduste ja vallavolikogude koostöö-uuring

9. märts 2011 17:59

OÜ Vesterra poolt MTÜ Kodukant Harjumaa tellimusel koostatud uuringuraport on valmis.

Uuring viidi läbi Saue, Saku, Kiili, Harku, Keila, Vasalemma, Nissi, Kernu ja Padise valdadades, kus küsitleti vallavolinikke ning kodanikuühenduste esindajaid. Küsitlustulemusi analüüsiti, selgusid senise koostöö tugevused ja nõrkused ning võimalused edasise koostöö edendamises. Ilmnes, et tõhusa koostöö saavutamiseks tuleb osapooltel veel pingutada, kuid eeldused selleks on igati head. Uuringuraportiga saab tutvuda SIIN.