Toimub teine ruumilise planeerimise infopäev Otepää piirkonnale

19. august 2011 13:00

Infopäev leiab aset 30. augustil kell 13.00 Arula külas Lutsu turismitalus.

Infopäev toimub Eesti Rohelise Liikumise projekti "Planeeringutealase koostöö arendamine Otepää piirkonnas" raames - kaasamispraktikate valdkonnas nõustab projekti OÜ Vesterra. Projekti rahastavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium. Esimene infopäev oli jaanipäeva eel Otepääl ja osalejad pidasid planeerimise ja planeeringutesse kaasamise teemasid väga olulisteks ning soovisid sel teemal ka edasi arutada.  Seekordsele infopäevale tulevad oma kogemusi jagama Supilinna Seltsi esindajad Tartus - saab kuulda, kuidas neil on õnnestunud tõestada, et seltsilisi tasub otsustamise protsessidesse kaasata. Samas sedagi, milliseid vige nad ise osalejatena teinud on ja mida kohalikud omavalitsused peaksid elanike kaasamisel silmas pidama. Oma mõtteid ja arvamusi, kuidas Otepää kandi planeerimistegevusi paremini korraldada, saavad jagada kõik osalised ja sellega kaasa aidata projekti raames valmiva Otepää valla kaasava planeerimise metoodika valmimisele. Oodatud on kõik huvilised, ka need, kes esimesel infopäeval osaleda ei saanud. Üritus on tasuta, kuid hiljemalt 28. augustiks tuleb enda osalusest teada anda e-postile triinu@roheline.ee või telefonil 56 25 3986. Täpsemat infot projekti kohta leiab Eesti Rohelise Liikumise kodulehelt: http://www.roheline.ee/content/view/451/136/lang,et/