OÜ Vesterra osaleb arendustöötajate arenguprogrammi läbiviimisel

14. august 2017 22:59

OÜ Vesterra konsultant Kadri Tillemann  osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt tellitud ja Avaliku Halduse Arengukeskuse poolt läbiviidavas arendustöötajate arenguprogrammis juhtivkoolitajana. Arendustöötajate arenguprogramm toimub meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames ning aitab suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.


Arenguprogrammi eesmärk on parandada arendustöötajate võimekust piirkonna arengu suunamisel ettevõtluse ja tööhõive valdkonnas ning luua eeldused ettevõtjate ja avaliku sektori arendustöötajate heaks koostööks Eestimaa erinevate piirkondade arendamisel.
Arenguprogramm on üles ehitatud vaheldusrikkalt, koolitustel vaheldub teooria erinevate aktiivõppe meetoditega. Kasutatakse individuaal- ja grupitööd, juhtumianalüüse, simulatsiooniharjutusi, videoesitlusi. Õpet viiakse läbi erinevates piirkondades ning tutvutakse sealsete kohalike ettevõtjate ja ettevõtmistega.

  • Ettevõtluse ja tööhõive arendamise võimalused kohalikul tasandil
  • Ettevõtluse ja tööhõive käsitlemine piirkonna arengu kavandamisel
  • Koostöö ja võrgustamine

Koolitajateks on tuntud oma ala spetsialistid Tõnu Mertsina (Swedbank Eesti peaökonomist), Ave Peetri (ettevõtjate nõustaja-coach), Teet Kuusmik (SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige), Donnie Morrison (Välis-Hebriidide (Šotimaa) kohaliku arenguagentuuri vanemkonsultant), Lauri Jalonen (Ida- Viru Ettevõtluskeskuse konsultant), Tiit Niilo (Nopri talumeierei omanik ja peremees ning Misso vallavolikogu liige), Jaan Aps (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) kaasasutaja ja juhatuse esimees), Kaupo Reede (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja), Ingrid Niid (Saue linnavalitsuse pearaamatupidaja), Katri-Liis Reimann (Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi avaliku juhtimise dotsent ja globaalse võrgustumise ja tulevikuseire suunajuht). Programmi aitavad üheks tervikuks siduda juhtivkoolitaja Kadri Tillemann, aktiivõppe treener Piret Lõuk ja projektijuht Terje Schmidt.

Rohkem infot leiab:

EAS-i kodulehelt: https://www.eas.ee/teenus/arendustootajate-arenguprogramm/

AHA kodulehelt: https://www.ahakeskus.ee/arendustootajate-arengu-programm