OÜ Vesterra nõustab Horvaatia Põllumajandusministeeriumi

14. oktoober 2015 20:02

OÜ Vesterra konsultant Kadri Tillemann osaleb Eesti Leader Liidu konsultantide meeskonnas, kes nõustab Horvaatia Põllumajandusministeeriumi LEADER-meetme rakendamise teemal. 2015. aasta sügisel koostatakse Horvaatia LEADER-tegevusgruppidele juhend kohalike strateegiate koostamiseks, lisaks töötatakse välja strateegiate hindamise ja seiresoovitused.