OÜ Vesterra nõustab Horvaatia Põllumajandusministeeriumi

OÜ Vesterra konsultant Kadri Tillemann osaleb Eesti Leader Liidu konsultantide meeskonnas, kelle ülesandeks on nõustada Horvaatia Põllumajandusministeeriumit LEADER-meetme rakendamise teemal. 2015. aasta sügisel töötatakse välja juhend Horvaatia tegevusgruppidele kohalike strateegiate koostamiseks ning antakse soovitusi strateegiate hindamiseks ja seireks.

Kaasava planeerimise koolitused kodanikuühendustele ja omavalitsustele

25. oktoober 2012 21:50

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel ning Siseministeeriumi Regionaalministri valitsemisala rahastamisel toimuvad novembris üle Eesti kaasava planeerimise koolituspäevad. Koolituste eesmärk on soodustada ja edendada kodanikuühenduste koostööd planeeringute läbiviimisel. Osalejatele tutvustatakse kaasava planeerimise teoreetilisi ja õiguslikke aluseid ning praktilisi tööriistu, mis on koondatud vastvalminud OÜ Vesterra ja MTÜ Linnalabori poolt koostatud kaasava planeerimise juhendisse. Kaasamiskogemusi- ja praktilisi juhiseid jagavad praktikud nii avalikust kui ka kolmandast sektorist, rühmatööde ja arutelude kaudu saavad kogemusi jagada ning omandada kõik osalejad.

 

Koolituspäevade toimumise ajad ja kohad:

 

5. novembril Tartus, Domus Dorpatensise majas, loe lähemalt ja registreeru koolitusele

6. novembril Tallinnas, Tehnopoli teaduspargis, loe lähemalt ja registreeru koolitusele

7. novembril Jõhvis, Ida-Viru Maavalitsuse saalis, loe lähemalt ja registreeru koolitusele

13. novembril Haapsalus, Haapsalu Kutsehariduskeskuses, loe lähemalt ja registreeru koolitusele

14. novembril Paides, Nelja Kuninga Hotellis, loe lähemalt ja registreeru koolitusele

 

Koolitused on osalejatele tasuta, kuid osalejate arv on piiratud ning vajalik on eelregistreerimine.  Lisainfot kaasava planeerimise juhendi ning koolituspäevade kohta saab telefonil +372 50 15 440 või e-posti kaudu: info@vesterra.ee