Kohaliku arengu kavandamine

Kohaliku arengu kavandamine

Arengustrateegiate, arengukavade, uuringute ja analüüside koostamine

keskkonnakonsultatsioonid

Keskkonnakonsultatsioonid

Strateegiline keskkonnamõjude hindamine, keskkonnapoliitikate analüüs, keskkonnakorraldus.

ruumiline planeerimine

Ruumiline planeerimine

Detailplaneeringute,  üldplaneeringute, teemaplaneeringute ja teiste ruumilise planeerimise dokumentide koostamine

haldustoimingud

Koolitused

OÜ Vesterra viib läbi täiskasvanute koolitusi erinevates valdkondades